Al·lucinògens

Els al·lucinògens més detacats són:

  • LSD: prototip de les substàncies que provoquen al·lucinacions.
  • PCP: anestèsic.

Tot i que també hi ha derivats de les plantes com:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License