Alcohol

L'alcohol és una de les drogues més importants, provoca moltes malalties i enormes problemes socials. És la droga amb més efectes adversos en la nostra societat i juntament amb el tabac produeixen moltes pèrdues de recursos humans i econòmics.

Explicació

L'exposició continuada provoca una sèrie de canvis en els sistemes de neurotransmissors que son la base de la simptomatologia del síndrome d'abstinència. La dependència se sol desenvolupar en un temps relativament breu. L'exposició aguda a l'etanol produeix inhibició i eufòria, cosa que es creu que provoca les ganes de mantenir la ingesta de l'alcohol. L'exposició crònica produeix dependència. Es pot parlar de diferents fases:

  • Fase d’excitació: caracteritzada per l'eufòria, la facilitat per expressar els sentiments, pèrdua d'inhibicions etc.
  • Fase hipnòtica: apareixen incoordinació motora i alteració de l'equilibri, confusió mental, parla pastosa, irritabilitat.
  • Fase anestèsica: si es continua bevent es perd la consciència dels reflexes, la atonia muscular es generalitza.
  • Fase bulbar: hi ha una pèrdua de funcionament en el bulb raquidi i pot provocar una parada cardiorespiratòria i la mort.

A més l'alcohol interactúa amb altres medicaments provocant o augmentant els efectes depressors.

Efectes de l'exposició crònica a l'alcohol

Provoca infinitat d'alteracions. Podem citar :

  • Síndrome de Wernicke-Korxakoff: caracteritzat per un dèficit de tiamina provocant alteracions cognitives, alteracions del sistema visual. Demència alcohòlica : pèrdua de la capacitat d'abstracció, de concentració i de planificació de la pròpia vida. Acompanyat de descoordinació motora i conducta antisocial. Degeneració cerebel·losa alcohòlica que provoca alteracions motores.

Hi ha també efectes al fetge, al sistema respiratori, circulatori, ronyons, etc.

  • Síndrome de retirada: es pot parlar de dues fases: el que s'anomena “craving” als dos o tres dies apareixen tremolors, convulsions, al·lucinacions i moltes ganes de tornar a prendre alcohol. Després apareix la fase que s'anomena delírium trèmens on a més a més apareix febre, augment de la freqüència cardíaca, insomni, etc.

Tractament

Si es supera la simptomatologia del síndrome d'abstinència i la desintoxicació el tractament de manteniment de l'abstinència requereix de tractament psicològic acompanyat en moltes ocasions de medicaments.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License