Amfetamines

Les amfetamines han tingut una utilitat mèdica pel tractament de diferents trastorns, (la narcolèpsia, la hiperactivitat infantil, etc.) el seu consum es a través de pastilles.

A l'actualitat hi ha moltes amfetamines al mercat negre. Una de les més freqüents es el sulfat d'amfetamina o “speed”: normalment es presenta en forma de pols i es consumeix per inhalació com al cocaina, tot i que també es pot presentar en forma de comprimits.

Efectes

Agitació, eufòria, increment de l'autoestima, agressivitat, taquicàrdies, insomni, sequedat a la boca, sudoració, etc.

Riscos

El seu consum continuat pot provocar quadres psicòtics, depressió reactiva, deliris paranoics. I com a riscos orgànics poden aparèixer arítmies, hipertensió, trastorns digestius, etc.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License