Avís Mèdic

El wiki de Psico-Ajuda conté articles relacionats amb trastorns psicològics; tanmateix no es garanteix de cap manera que cap dels articles sigui prou acurat. No hi ha absolutament cap garantia de què qualsevol declaració continguda en un article que toca matèries mèdiques sigui veritable, correcta o precisa. Al ser un wiki és possible que aquests articles no els hagi escrit un professional. Fins i tot si una declaració feta sobre medicina és "acurada", pot no ser-vos aplicable, o no tenir res a veure amb els vostres símptomes.

La informació mèdica proporcionada al wiki de Psico-Ajuda és, en el millor dels casos, d'una naturalesa general i no pot substituir al consell d'un professional de la salut titulat (per exemple, un doctor/metge qualificat, infermer, farmacèutic, etcètera) o la consulta psicològica inclosa a la web. El wiki de Psico-Ajuda no és un metge.

Cap dels col·laboradors individuals, operadors de sistema, desenvolupadors, patrocinadors del wiki de Psico-Ajuda ni qualsevulla que hi estigui lligat pot ser fet responsable en qualsevol sentit pels resultats o les conseqüències de qualsevol intent d'utilitzar o adoptar part de la informació presentada en aquest lloc web.

Cap part de Psico-Ajuda.cat (excepte la consulta), el fòrum, el bloc o Wikidot.com, hauria de ser interpretada com a intent d'oferir o rendir una opinió mèdica o, en un altre sentit, comprometre's en la pràctica de la medicina.

Naturalment, us animem a col·laborar amb entrades sobre qualsevol tema relacionat amb la psicologia i podeu utilitzar els materials que es troben aquí sota la llicència Creative Commons Reconeixement-Compartir amb la mateixa llicència 3.0 Unported.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License