Bulimia

La bulímia és una trastorn de l'alimentació que es caracteritza per:

  1. Molt sovint apareixen episodis en els que la persona ingereix gran quantitat d'aliments en un curt període de temps (atracons) i durant aquests períodes l'individu té la sensació de no poder controlar la seva conducta.
  2. Sentiments d'autor repulsa i culpa per originar conductes com la inducció del vòmit, o utilitzar purgants etc.
  3. El pes que tenen els subjectes que pateixen aquest trastorn normalment es normal.

Com ja s'ha comentat hi ha dos subtipus de bulímia, la bulímia purgativa i la no purgativa en la que s'utilitzen altres conductes diferents al vòmit o laxants, com l'exercici físic, no menjar, etc.

Tractaments

Hi ha diferents tipus de tractaments. Millor posa't en contacte amb la Pilarll.

Per diferenciar entre anorèxia i bulímia. La restricció dietètica com conseqüència la pèrdua de pes, la por exagerada a engreixar-se i la distorsió de la imatge corporal. Els símptomes son més acusats en l'anorèxia que a la bulímia.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License