Cocaïna

La cocaïna és una droga molt additiva, es pren de diferents formes: injectada, esnifada o inhalada i fumada; aquesta última forma implica la inhalació de vapors de cocaïna. La pujada d'eufòria es major semblant a la endovenosa.

Quan més ràpida es la absorció més intensa es la pujada eufòrica. Però també quan més ràpida es la pujada eufòrica, la seva durada es més curta.

El Crack es una altra modalitat de cocaïna, també es pren de forma inhalat o fumant els vapors de cocaïna. L'alta dosi i el consum continuu pot portar a desenvolupar psicosis amb paranoies.

La cocaïna provoca accions d'eufòria, però també produeix una sensació d'alerta, hiperactivitat, hipervigilància, desànim, ansietat, taquicàrdies, dilatació de les ninetes dels ulls, anorèxia, etc.

Patrons de consum

Després de la pujada eufòrica, els efectes de plaer decauen ràpidament, encara que els nivells de droga a la sang encara siguin alts. Això fa que la víctima consumeixi altes dosis de forma repetida. Aquest consum compulsiu pot durar tot un dia o més. A aquest estat li segueix una caiguda o “crash” caracteritzada amb una gran depressió, cansament i amb un gran desig de tornar a prendre la droga (el que ho hi ha acord en saber si aquest desig de la droga es pels efectes de l'abstinència o com a conseqüència dels efectes d'eufòria).

Efectes

Els efectes són al sistema nerviós però també al sistema cardiovascular: apareixen palpitacions, bradicàrdies (a dosis baixes) taquicàrdies, arítmies. El sistema respiratori també queda afectat: edemes de pulmó (el pulmó del crck). Referent a l'aparell digestiu el més comú es l'anorèxia, nàusees, vòmits etc. També afecta el sistema visual, hepàtic, neuroendocrí, etc.

Tractament

Vegeu l'Avís mèdic
Hi ha molts medicaments però cap d'ells s'han considerat del tot eficaços. Hi ha molta més confiança amb els tractaments conductuals. Entre ells els més efectius son els mateixos que el tractament de la dependència de l'heroïna: les comunitats terapèutiques, els tractament cognitius-conductuals i la utilització de contingències reforçadores dins la comunitats en que es mou.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License