Drogues

No totes les drogues actuen igual en el nostre cos.

De moment les classifiquem i després s'aniran explicant cada una d'elles :

Drogues depressores

Entorpeixen el funcionament habitual del cervell, provocant reaccions de progressiu adormiment cerebral:

Drogues estimulants

Acceleren el funcionament habitual del cervell, provocant un estat d'activació :

Drogues perturbadores

Trastoquen el funcionament del cervell, donat lloc a distorsions perceptives, al·lucinacions, etc.:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License