Drogues de síntesi

Les drogues de síntesi són substàncies psicoactives. Normalment són compostos amfetamínics que solen afegir-hi alguns components d'efectes al·lucinògens. S'han bategat amb el nom de “pastis” o “pirules” donat que normalment són pastilles on hi ha gravats dibuixos perquè siguin més atractives pels joves.

Les més comunes són:

  • MA (metanfetamina)
  • MDA (metilendioxianfetamina)
  • MDMA o èxtasi (metilendioximetanfetamina).

Efectes

Tenen uns efectes psicoestimulants i al·lucinògens, segons el tipus de substància tenen més una cosa o de l’altra.

Es prenen amb pastilles i provoquen una simptomatologia característica, amb un augment de l’empatia i de la facilitat per a la comunicació interpersonal. També produeix disminució de les inhibicions i dels pensament negatius. Hi ha un augment de l’activitat psicomotora, del estat d’alerta i de l'insomni. Es potencien els sentits auditiu, tàctil i visual.

Aquests símptomes apareixen als primers 20-60 minuts arribant al màxim de l’efecte als 60-90 minuts, durant entre 3 i 5 hores.

Aquest substàncies no produeixen dependència física observable i els seus efectes principals son el promoure la comunicació interpersonal. Es diu que són les drogues de les societats desenvolupades de la segona meitat del segle XX.

Tenen efectes adversos sobre la salut, per la seva toxicitat sobre el sistema nerviós central: destrueixen fibres nervioses del neurotramissor serotonina i es produeix un augment en la concentració extracelular, provocant un augment de la temperatura corporal, dany que es manté després de dues setmanes d’haver-se administrat.

La qüestió està en que son reversibles aquests danys que es produeixen. Segons els estudis que s’estan realitzant, els efectes apareixen en dues fases, una a curt termini que és immediata i reversible i l’altra a llarg termini que es irreversible.

Altres drogues de síntesi

  • Rohipnol: produeix efectes sedants i hipnòtics, a més de la relaxació muscular i amnèsia. Aquesta droga es pot donar a les persones sense que elles ho sàpiguen i barrejat amb l’alcohol incapacita a les víctimes per defensar-se d’un possible atac. De vegades pot ser letal.
  • Clonacepan:associat als efectes de la heroïna i altres opiacis pot potenciar els efectes d’aquest últims.
  • GHB: el seu consum produeix eufòria i sedació. Es pot consumir de forma líquida (èxtasi líquid). Barrejat amb l’alcohol pot produir nàusees i dificultats respiratòries i amb la MA (metaanfetamina) augmenta el risc d’aparicions de coma i atacs.

És una substància depressora, circula en el mercat en petits envasos transparents, encara que es pensa que té uns efectes similars al MDMA, no es el mateix, el consumidor es troba sedat amb lleugera eufòria encara que el que busca és l'augment de la sociabilitat i el desig de comunicar-se.

Pot arribar a crear una depressió respiratòria així com deliri i al·lucinacions.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License