Inhalants

Els inhalants són substàncies volàtils consumides en forma de vapor per produir efectes psicoactius. La majoria de consumidors són joves que les troben fàcil i econòmicament.

  • Disolvents de pintures, vernissos, benzines etc.
  • Gasos com el butà, propà, èter, cloroform, oxid nítric (gas del riure).
  • Aerosols com esprais pel cabell i desodorants.
  • Nitrits com el nitrit d’amil o el d’isobutil (poppers).

Efectes

Similars als efectes dels anestèsics. Si les inhalacions es fan de forma repetida es senten menys inhibits després amb un menor control motor i després progressivament fins a quedar inconscients. Si la concentració del que s’ha inhalat és alta pot produir directament un atac cardíac i la mort.

També provoca pèrdua de l’audició, espasmes a les extremitats, lesions en el sistema nerviós central, a la medul·la espinal. I d’altres conseqüències que poden ser reversibles són els danys hepàtics i renals, disminució de l’oxigenació, etc.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License