LSD

El LSD és un droga prototip de les substàncies que produeixen al·lucinacions. Es consumeix per via oral generalment en pastilles encara que ocasionalment també en forma líquida.

Efectes

Els efectes del LSD no es poden predir, es noten als primers 30-90 minuts. Els efectes fisiològics son pupil·les dilatades, augment de la temperatura corporal i de la freqüencial cardíaca i pressió sanguínia, sudoració, pèrdua de la gana. si la dosi és alta apareixen les il·lusions i al·lucinacions se senten colors i es veuen sons. La sensació personal del temps, de l'espai i d'ell mateix inclús de manera amenaçadora.

L'experiència és de llarga durada i comença a disminuir a les 12 hores.

Als consumidors crònics apareixen sensacions viscudes sense que s'hagi consumit la droga, es diu flaixos, petits detalls del que s'ha sentit: flashback.

També experimenten simptomatologia psicòtica, típica de l'esquizofrènia i de la depressió. Produeix tolerància el que porta a elevar progressivament la dosi.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License