Obesitat

Es diu obesitat a una acumulació excessiva de grassa corporal. A la pràctica s'associa a un excés de pes.

Tractament

Es pot dir que els de llarga durada (més de 20 sessions) son més eficaços que els curts. els contractes monetaris semblen que funciones pel procés de la pèrdua de pes.

El contacte terapèutic continuat després del tractament sembla efectiu per mantenir el pes perdut sempre que es combini amb teràpia de conductual. Però el que s'ha de treballar es la modificació del tipus d'alimentació i els hàbits de menja. S'ha de promocionar l'auto acceptació. I s'ha de tenir en compte que moltes vegades el problema de l'obesitat apareix per culpa del trastorn alimentari compulsiu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License