PCP

El PCP (fenciclidina o Polvos de Ángel) és un anestèsic. A vegades es consumeix juntament amb la marihuana i a les cigarretes amb aquesta barreja se'ls anomena "porros assassins". També es fuma amb orenga, julivert o menta-poleo. Aquesta substància es una pols cristal·lina fàcilment soluble amb aigua o alcohol. Es pot esnifar, ingerir per via oral o fumar.

Efectes

És una substància clarament addictiva. El seu consum produeix dependència psicològica i la seva retirada provoca un gran desig de tornar a consumir-ne regularment.

Produeix eufòria, sensació de fortalesa extraordinària, d'invulnerabilitat i de poder.

A dosis baixes es produeix un increment de la freqüència respiratòria, cardíaca i pressió sanguínia. A dosis altes també al·lucinacions i il·lusions. Si la dosi és suficientment alta es produeix una caiguda de la pressió sanguínia i pot portar a nàusees, vòmits, visió borrosa, fins a un estat de coma i la mort

Amb el consum crònic, es pot produir pèrdua de memòria, dificultats per parlar i pensar, depressió i pèrdua de pes.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License