TAC

Els afectats pel TAC o Trastorn Alimentari Compulsiu (també anomenat Trastorn per atracón) són aquelles persones que pateixen un Trastorn alimentari que fa que es tinguin atracons de forma recorrent amb comportament de falta de control. Aquests atracons no han d'anar acompanyats de conductes compensatòries típiques de la bulímia (vòmits induïts, laxants, etc.).

Les característiques d'aquests atracons son semblants als que apareixen en les persones amb bulímia nerviosa.

També pot ser que aquest atracón estigui com dissimulat, es a dir que no hi hagi molta quantitat de menjar en un període curt de temps, però si es mira el total del dia pot ser que sigui excessiu

Avaluació

S'ha d'avaluar diferents aspectes per un costat el grau d'obesitat i distribució de la grassa corporal. el comportament alimentari. Avaluar les conductes compensatòries, que una persona que pateix un trastorn d'alimentació compulsiu es caracteritza per l'absència de conductes compensatoris (no hi ha vòmits, etc). Avaluarem també l'activitat física, la imatge corporal que té d'ella mateixa i s'ha de tenir en compte també si hi ha algun altre psicopatologia com depressió, ansietat, etc.

Tractament

Important treballar la millora dels hàbits en el menjar. Amb tractament cognitiu-conductual es pot arribar a solucionar.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License