Tranquil·litzants

Dins els tranquilitzants podem citar les benzodiazepines que són el grup de fàrmacs hipnòtic-sedants més utilitzats, s'utilitzen pel tractament de l'ansietat d’insomni, l'epilèpsia i altres trastorns com els atacs de pànic.

Efectes

Tenen acció sedant i a dosis altres indueixen el son es a dir tenen una acció hipnòtica. A baixes dosis totes elles poden causar sedació diürna.

Els riscos són que produeixen progressivament una disminució del nivell de consciència i es pot arribar a l'estupor, el coma i la mort en casos greus.

Les benzodiazepines potencien els efectes de qualsevol altre depressor del sistema nerviós (per exemple l'alcohol).

Els efectes de l'abstinència varia en funció del temps i les dosis que normalment es prenen, però en general es pot parlar d'insomni, tremolors, irritabilitat, inquietud, agitació i atacs de pànic; en casos més greus es pot parlar de crisi convulsives.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License